พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน♻🌎

7 มิถุนายน 2567

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน♻🌎
DIPROM ITC เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก (CIRCULAR ENTERPRISE) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
👨‍🏫รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคการผลิต จำนวน 5 กิจการ เพื่อเข้ารับการปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
🔍พื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
📌ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/4ZkspmBc2SqyJtux6
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ :ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIPROM ITC)
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358
 
Leave your comment
*
*