กระถางจากขยะพลาสติกชายทะเล ขนาด 8นิ้ว -Ocean Plastic Waste Plant Pots

เวลาในการผลิต 30-60 วัน / กระถางพลาสติกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกชายทะเล ขนาด 8นิ้ว -Ocean Plastic Waste Plant Pots, Unit: ใบ
Manufacturer: CircularX-002
SKU: กระถางพลาสติกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกชายทะเล ขนาด 8นิ้ว
Vendor: CircularX
฿30.00
This product has a minimum quantity of 10000

Type:

PIR- Post Industrial Recycled Polypropylene (90%)

PCR- Post Consumer Recycled High Density Polyethylene (10% Ocean Plastic Waste / Fishnet)

 

กระถางพลาสติกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกชายทะเล ขนาด 8นิ้ว -Ocean Plastic Waste Plant Pots

วิธีการขึ้นรูปกระถางพลาสติกรีไซเคิลจากขยะชายทะเล https://youtu.be/qmqYVk4u5YY 

เวลาในการผลิต 30-60 วัน 

 

 

Note: รับผลิตสินค้าจากเศษพลาสติกโรงงาน เศษพลาสติกขยะชายทะเล จากการรวบรวมของบริษัทของท่าน เพื่อ CSR/Sustainability Policy อีเมล support@circularx.net  โทร 023488710 Line @circularx  

Product tags