กทม. ร้านอาหาร 1,059 แห่งร่วม "ไม่เทรวม" แยกเศษอาหารได้วันละ 40,000 กิโลกรัม

30 พฤษภาคม 2567

ร้านอาหาร 1,059 แห่งร่วม "ไม่เทรวม" แยกเศษอาหารได้วันละ 40,000 กิโลกรัม
.
ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้มีร้านอาหารทั้งหมด 1,059 (เฉพาะร้านเดี่ยว ไม่รวมที่อยู่ในห้าง) ในกทม. ที่ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" และรวมกันแล้วสามารถแยกขยะเศษอาหารได้ วันละ 39,581 กิโลกรัม (หรือวันละเกือบ 40 ตัน)
.
ที่ผ่านมาจะเป็นแหล่งกำเนิดใหญ่ๆที่ทำเรื่องคัดแยกได้ดี แต่ข้อมูลนี้พบว่าร้านเล็กๆน้อยๆก็ร่วมกันทำให้เราสามารถแยกและลดขยะไปกำจัดได้อย่างมาก
.
ในภาพรวม ปัจจุบันเราสามารถแยกเศษอาหารได้แล้ว วันละ 277 ตัน หรือ รวมทั้งหมด 8,587 ตันเฉพาะในเดือนเมษา ซึ่งเกินเป็นปี 2567 ที่เราตั้งไว้ที่วันละ 200 ตัน
.
สำหรับร้านอาหาร 1,059 นี้ เราสามารถแบ่งวิธีการจัดการเศษอาหารได้ด้วย เช่น
- สำนักงานเขตจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ (ทำปุ๋ย/น้ำหมัก/ส่งเกษตรกร) 23.6%
- สำนักงานเขตประสานเกษตรกรมารับตรงที่ร้าน 76%
- ร้านทำปุ๋ยหมักเอง 0.4%
.
ซึ่งเมื่อร้านเหล่านี้แยกเศษอาหาร (ซึ่งยากที่สุด) แล้ว ขยะที่เหลือที่เป็นขยะแห้งส่วนมากก็ขายได้ โดยเราก็เชื่อมให้ร้านรู้จักผู้รับซื้อที่เป็นภาคีกทม. เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และปัจจุบันยังมาภาคีหลายเจ้าที่พร้อมรับขยะกำพร้า (มูลค่าต่ำ เช่นถุงแกง ซองขนม/กาแฟ) ได้ทำเป็นเชื้อเพลิงต่อด้วย
.
พูดได้เลยว่าวันนี้ขยะทุกชิ้นมีทางไปแล้วถ้าเราจัดการอย่างถูกวิธี
.
 
Leave your comment
*
*