การขนส่งและการชำระเงิน (Shipping & Payment)

ค่าส่งสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง จะถูกเสนอให้กับผู้ซื้อหลังจากที่สั่งซื้อได้ถูกส่งเข้ามาแล้ว โดย Support@circularx.net ผู้ซื้อ/สมาชิก จะชำระเงินภายใน24ชั่วโมง ตามใบแจ้งหนี้ที่จัดส่งให้