ติดต่อเรา (Contact Us)

บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จำกัด

102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้นที่ 14 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   

CircularX.net  B2B Recycle Platform 

อีเมล support@circularx.net   โทร 023488710