เม็ดพลาสติกรีไซเคิล PP PCR

P S M Plasitech Ltd.,Part. (Verified Supplier) หจก. พี เอส เอ็ม พลาสิเท็ค กรุ๊ป เลขที่ 8 ซอย ทรายทอง 17 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทร. 085-553-8841 อีเมล : thitipun@psmplasitech.com
Call for pricing
Product tags