เปิดแผน EA ลงทุนโรงงานรีไซเคิลแบต เติมเต็ม ‘อีโคซิสเต็ม’ อุตสาหกรรม EV (12 เม.ย. 2024)

15 เมษายน 2567

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA มีแผนยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ในการตั้งโรงงานในไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงาน และใช้ซัพพลายเออร์จากไทยทำให้เม็ดเงินการลงทุนต่างๆไหลเวียนภายในประเทศมากขึ้น

นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการโครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า EA เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ไทยลำดับต้น เพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจแม้มาร์จิ้นจะต่ำในช่วงเริ่มต้น แต่การจะทำให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ได้จะต้องสร้างอีโคซิสเต็มของ EV ประกอบด้วย โรงงานผลิตแบตเตอรี่ , โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า , สถานีชาร์จ EV , การเดินรถเมล์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายฉัตรพล กล่าวว่า EA มีแผนตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จากการที่นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคมีพื้นที่ราว 2,000 ไร่ ซึ่งแบ่งพื้นที่มาทำอุตสาหกรรมที่ไม่มีเครื่องจักรได้ ซึ่งปัจจุบันก็ใช้รถขนดินเป็น EV ทั้งหมด จึงจะขยายทั้งซัพพลายเชนการบริษัทที่ใช้เครื่องจักรไทย ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

ทั้งนี้เบื้องต้นอาจจะเริ่มจากการลงทุนโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ NMC ก่อน เพราะรถ EV ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ NMC จึงขอเวลาศึกษาอีก 2 เดือน เพราะการทำโรงงานรีไซเคิลมีรายละเอียดมาก

รวมทั้ง EA กำลังศึกษารูปแบบการรีไซเคิลใน 3 แนวทาง คือ

1.รูปแบบ Physical ที่เป็นการแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่แล้วส่งต่อไปรีไซเคิลในต่างประเทศ แต่ติดปัญหาที่จีนห้ามนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้

2.รูปแบบ Chemical เป็นการแยกสารเคมีเพื่อส่งออกไปรีไซเคิลในต่างประเทศ ซึ่งจีนอนุญาตให้รีไซเคิลได้

3.รูปแบบการแยกโลหะประกอบแบตเตอรี่ เช่น ลิเทียม นิกเกิลและโกบอล

“เบื้องต้นอาจจะเริ่มจากโรงงานขนาดเล็กระดับ 200 เมกะวัตต์ต่อปีก่อน ซึ่งต้องดูปริมาณว่ามีมากน้อยแค่ไหน อาจจะใช้เงินลงทุนระดับ 500 ล้านบาท กลางปีนี้น่าจะได้คำตอบทั้งปริมาณและพื้นที่ ดังนั้น ภาครัฐจะต้องให้ความชัดเจนก่อนว่าจะจัดให้อยู่หมวดไหน ซึ่งจีนทำระดับ 2 กิกกะวัตต์ต่อปี เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนทุนครึ่งหนึ่ง พร้อมกับหาที่ดินให้ด้วย”

ทั้งนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ต้องใช้แบตเตอรี่ ภายในประเทศจึงได้รับภาษีน้อยลง ซึ่งทุกปีเปลี่ยนรถใหม่ประมาณ 1 แสนคันและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการต้องการในการผลิตแบตเตอรี่ได้มากขึ้น 

"การตั้งโรงงานในไทยยังเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงาน และใช้ซัพพลายเออร์จากไทยทำให้เม็ดเงินการลงทุนต่างๆไหลเวียนภายในประเทศ ไม่ใช่เหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญ"

ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่เสื่อมจากรถยนต์นำมาใช้ต่อเป็น Storage ได้ และมีแผนในการขึ้นโรงงานรีไซเคิลซึ่งให้ความสำคัญกับการกำจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อความยั่งยืนมากขึ้น

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1121752

Leave your comment
*
*