"ลดโลกร้อน" เริ่มต้นจาก "จานอาหาร" ของเรา

8 มิถุนายน 2567

บางคนกินเหลือทิ้งไว้ในจานนิดหน่อย บางคนก็เหลือเยอะหน่อย หากอาหารไม่ถูกปาก ถ้านับอาหารที่กินเหลือทิ้งไว้ในจานแต่ละวันของแต่ละคนมารวมกัน คงไม่ใช่ปริมาณที่น้อย ๆ ยังไม่รวมถึงเศษอาหาร หรืออาหารที่เน่าเสีย จากร้านอาหาร ตลาดสด และภายในครัวเรือน
.
อาหารที่เหลือเหล่านั้นกลายเป็น #ขยะอาหาร หรือ #FoodWaste ที่เป็น #ปัญหาสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดแล้วปัญหาที่ว่านี้ก็ย้อนมากระทบกับตัวคนเราเองอย่างหลีกหนีไม่พ้น
.
.
“ขยะอาหาร” วิกฤตโลก
.
จากรายงานของ Food Waste Index Report 2021 ทั่วโลกมีปริมาณขยะอาหารกว่า 931 ล้านตัน เทียบได้กับรถบรรทุก 40 ตัน หรือประมาณรถจำนวน 23 ล้านคัน
.
ซึ่งเกิดจากผู้บริโภค 61% ผู้ประกอบการ 26% และผู้จำหน่ายอาหาร 13% โดยเฉลี่ยแล้วทั่วโลก มีปริมาณขยะอาหารคิดเป็น 74 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
.
ขยะอาหารในประเทศไทย ปี 2565 จากรายงานสถานการณ์มลพิษ พบมีปริมาณ 9.68 ล้านตัน คิดเป็น 38% ของขยะมูลฝอยชุมชน ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 26 ล้านตัน โดย 1 คน ผลิตขยะอาหาร 146 กิโลกรัมต่อปี
.
สำหรับขยะอาหารที่เกิดขึ้นมาจากส่วนที่รับประทานได้ 39% และส่วนที่รับประทานไม่ได้ 61%
.
.
--------------------------
🌏 “รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ #ThaiPBSSciAndTech #ThaiPBSNOW #ThaiPBSnews #ThaiPBS
 
Leave your comment
*
*