จัดการขยะอาหาร (Food Waste) ลดปัญหาโลกร้อน

24 พฤษภาคม 2567

จัดการขยะอาหาร (Food Waste) ลดปัญหาโลกร้อน
อาหาร คือ สิ่งที่มีคุณค่า แต่คุณรู้หรือไม่? 1 ใน 3 ของอาหารเหล่านั้นกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเกิดความสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ อาทิการขนส่ง คุณภาพ ฯลฯ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้กลายเป็น ขยะอาหาร ที่ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ประกอบการสูญเสียต้นทุน แต่นี่คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นวาระระดับโลกที่พยายามแก้ไขในการลดจำนวนขยะอาหาร
โดยคุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้พูดคุยในรายการวันใหม่วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์Thaipbs ว่า ระดับโลกมีการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573ต้องการลดขยะอาหารลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นอาหารขยะเกิดขึ้นได้ทุกระดับ แต่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดจำนวนขยะอาหารได้ และจัดการได้อย่างเหมาะสม
 
Leave your comment
*
*